Kam kráčíš, LZS v Česku???

aktualizace 01.04.2005

O tom, že financování LZS stojí na vratkých nohách jsem zde už informovali. Je také všeobecně známo, že víceméně všichni provozovatelé zahájili letošní provoz s novými stroji, které sice vyhovují novým předpisům, ale jejichž provoz stojí daňové poplatníky téměř dvakrát tolik, co předchozí typy. 

Jenže na rozdíl od svých slabošských předchůdců se ministryně Milada E., přezdívaná v prostorách nejmenovaného domu na Palackého náměstí Železná Lady (podle některých též "Krvavá Marie"), rozhodla dál vydřidušským provozovatelům neustupovat. Naopak - na opět hrozící rozpočtový deficit reagovala ráznou ranou pěstí do stolu. 

Již za šest týdnů poté, po sundání sádrové dlahy ze zápěstí, podepsala cenový výměr, jehož obsah se až dodnes - na rozdíl od nápadu s převážením nebožtíků vozidly záchranné služby - podařilo úspěšně před veřejností tutlat, nikoliv však ututlat.

Podstatou výměru je, že se platby provozovatelům vrtulníků za činnosti ve prospěch LZS nejen nezdvojnásobují, ale paušálně krátí na čtvrtinu současného stavu. Tečka. 

Tento nezvratný fakt ovšem v řadách státních i nestátních provozovatelů vyvolal neskrývané zděšení. Je přitom zajímavé pozorovat, jak se s novinkou různí provozovatelé vyrovnávají.

V taktice Armády ČR nelze nerozeznat léta nácviků lstivě prohnaného bojového umění plného úskoků a překvapivých zvratů na cvičeních Štít a Družba a konečně se také objasňuje zatím poněkud potemnělé pozadí nákupu supersonických Grippenů. Zatímco zlí jazykové považují tento nákup za nejhorší způsob, jak vyhodit další miliardy z prázdné kasy zadluženého státu, armádní stratégové, využívajíce osvědčených taktických postupů, již vyhlížení, jak tyto stroje výhodně vyměnit za letku vrtulníků, mimo jiné právě pro potřeby záchranné služby. Jako nejpravděpodobnější se jeví směný kurs 3 grippeny : 1 Mi2M (modernizirovannyj) + komplet náhradních dílů na 40 let provozu + 20 vlakových souprav paliva přímo od dodavatele - zatím neznámé dálněvýchodní firmy Jukos. I přibližný propočet ukazuje,že za těchto okolností je skutečně reálné provozovat LZS i za podmínek ministerstva. Platba právě tak vystačí na pokrytí nákladů na "lidskou sílu" potřebnou pro provoz vojenského stanoviště LZS - tj. 1 pilota a 158 mužů pozemního personálu. 

Zatímco generálové kují své pilke, piloti-stíhači ještě netuší, že jim místo Gripenů zbudou opět jen oči pro pláč a obstarožní MiGy 21.

Letecká služba Policie ČR se již své letky tryskáčů zbavila a tudíž nemá co měnit - úspory je tedy třeba hledat jinde. Prvním krokem bylo drastické snížení počtu zkušených mechaniků pečujících o její stroje. Místo nich byli přijati "rekvalifikovaní" policisté pochůzkové služby, kterých bylo v ulicích podle některých poslanců příliš mnoho a kazili tak dobrou pověst Česka v očích turistů. Výsledek na sebe nedal dlouho čekat - přiložený snímek, pořízený skrytou kamerou, dokumentuje jednu z mnoha "krizovek" policejních strojů z poslední doby.

Nezkušený mechanik rekvalifikant přišrouboval lyžiny místo k vrtulníku k plošině, ke katastrofě nedošlo jen náhodou.


A činí se samozřejmě i soukromí provozovatelé. Podle dobře informovaných zdrojů konzervují členové sdružení HEMS svá zánovní ECčka a Belly a místo nich plánují na stanovištích LZS nasazení starého známého vrtulníku Bo105, ovšem ve variantě XXL. Osádku stroje bude kromě pilota tvořit ještě televizní štáb (přepravovaný pochopitelně za komerčních podmínek), a - pokud zbude místo - i lékař, záchranář a pacient. První z vrtulníků je již po revizi u výrobce připraven k přeletu do ČR.

Bo105 XXL připravený k převzetí

Otázkou ale zůstává, zda do roka a do dne nebude všechno jinak: tajná jednání mezi ministerstvy zdraví a chorob a vnitra (o kterých nás informoval jeden z pracovníků BIS, který si nepřál být jmenován, aby nemusel stát na příští poradě na hanbě) mimo jiné probírají i možnost převzetí LZS pod rozložitá křídla hasičského záchranného sboru. Zatím sice není jistého nic kromě volacího znaku "Kryštof 112", ale soudě podle makety vystavené na letošním mezinárodním aerosalónu v Dubaji na stánku firmy Bell (viz foto) je státní zakázka na vývoj specificky českého stroje pravděpodobně doslova na spadnutí.

Konstrukce vrtulníku repsektuje i rozměry služební přilby příslušníků HZS. 

Zdá se tedy, že se v blízké domě - aspoň co se LZS týče - máme skutečně na co těšit.

 ______________________  (c) dr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz ______________________