O autorovi

MUDr. Ondřej Franěk se pohybuje v oborech intenzivní, akutní a resuscitační medicíny od roku 1991. V roce 1993 začal pracovat jako lékař na záchranné službě, zpočátku v rámci pracovního úvazku na anesteziologicko-resuscitačním oddělení nemocnice Kladno, od roku 1996 doposud na Záchranné službě hl.m. Prahy.

V letech 1998 - 2017 byl vedoucím lékařem operačního střediska ZZS HMP, od roku 2017 je primářem ZZS HMP. Přes 20 let působí i jako lékař na stanovišti letecké záchranné služby v Praze.

Od roku 1997 se pravidelně účastní mezinárodní soutěže Rallye Rejvíz, zpočátku jako soutěžící, od roku 2000 jako rozhodčí mezinárodní i národní soutěže a od roku 2006 jako hlavní garant a rozhodčí soutěže dispečerů Zlaté sluchátko.

V roce 2007 obdržel z rukou prezidenta ČR vyznamenání Zlatý záchranářský kříž za mimořádný přínos pro záchranářství v ČR, zejména za rozvinutí konceptu telefonicky asistované neodkladné resuscitace, které stala standardním postupem operačních středisek v celé ČR. Stejné vyznamenání obdržel i jako člen organizačního týmu Rallye Rejvíz, a je tak zřejmě jediným dvojnásobným držitelem Zlatého záchranářského kříže v ČR.

Již druhé funkční období je členem výboru Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof, od roku 2010 je členem Evropské rady pro resuscitaci.

Je držitelem licence České lékařské komory pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru urgentní medicína, pro lektorskou činnost v lékařské praxi a pro poskytování poradenských služeb.

 Do roku 1993 doposud publikoval několik desítek odborných sdělení v našich i zahraničních časopisech a desítky populárních článků v médiích všeho druhu a provozuje webové stránky s tématem záchranné služby - www.zachrannasluzba.cz

Je soudním znalcem v oboru Urgentní medicína

* * * * * * * *