HYPERTENZE v PNP

Zpracováno na základě přednášky MUDr. Kajzra a kol., I. interni klinka FN Hradec králové

aktualizace: 22.prosince 2002

Přehled a definice

Arteriální hypertenze znamená zvýšení rizika a mortality kardiovaskulárních příhod. I malé snížení TK má z dlouhodobé perspektivy statisticky významný vliv na pokles rizika. To ale neznamená, že lze tyto výsledky aplikovat pro akutní péči: při rychlém snížení krevního tlaku hrozí významný pokles mozkového průtoku a globální ischemie, zejména v CNS!

Hypertenze může mít řadu podob (např. součást stresové reakce, asymptomatická hypertenze, hypertenzní krize) a pro správnou léčbu je nutné jejich rozlišení.

Emergentní orgánové projevy Urgentní orgánové projevy
Hypertenzení encefalopatie, akutní koronární syndromy, plicné edém, CMP, disekce aorty, eklamsie. Pooperační hypertenze, maligní hypertenze, GLN, systémové vaskulitidy, epistaxe.

Není-li orgánových projevů, nejde o hypertenzní krizi!!!

Rozhodování v akutní fázi

Léčit či neléčit?

Rozhodnutí závisí vždy na klinickém stavu, nikoliv na naměřených hodnotách TK!

Léčba přidružených chorob

Léčí se základní onemocnění, nikoliv "čísla" TK!

Volba preperátu

Závisí na konkrétním poškození orgánových funkcí, současných dalších onemocněních či stavech (např. těhotenství) a na hodnotách TK a pulsu. P.o. či slublinguální podávání oblíbeného nifedipinu a captoprilu  je zpravidla méně účinné, ale zejména jejich efekt je nepředvídatelný - popsány hemiparézy, kortikální slepota, infarkty mykardu. Vhodnějšími preparáty jsou i.v. antihypertenziva s krátkým poločasem a s možností titrace na jehle" (v PNP zejména nitráty, betablokátory).

Rychlost snižování TK

Oficiální doporučení:

Emergentní situace: v 1. hodině snížení o max. 20%, do 2-6 hodin cíl 160/100 - 110 mmHg.

Urgentní situace: pokles TK v průběhu 24 - 48 hodin

CMP: viz společné doporučení ČKS a ČNS

Shrnutí pro PNP

Asymptomatická nepochybná hypertenze nevyžaduje akutní léčbu - chronická léčba s opakovanou kontrolou TK.

Syndromy z akutního poškození cílových orgánů - léčba selhávajících orgánů, opatrná i.v. terapie, hospitalizace na JIP.

Je třeba vždy léčit nemocného, nikoliv jeho hodnoty TK.

Nejlepším lékem pro PNP je anxiolytikum.

_______________ (c) Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz _______________