Zásady pro primární ošetření ztrátových poranění

aktualizace: 12.dubna 2003

Obecné zásady:

1) Přednostně je třeba ověřit a případně zajistit základní životní funkce pacienta.
2) Každý pacient s jakýmkoliv ztrátovým poraněním by měl mít zajištěnou žilní linku.
3) U subtotální amputace nepřerušujeme ani malé kožní mosty - mohou obsahovat cenné intaktní žíly.
4) Podle potřeby podáváme analgetika a/nebo krystaloidy.
5) Malá ztráta času (v řádu desítek minut) není kritická: pacient by měl být ošetřen na spádovém chirurgickém pracovišti, které by mělo konzultovat replantační centrum. Pokud to příliš nezdrží, je před konzultací výhodné pořídit RTG snímky pahýlu i amputátu.


Ošetření pahýlu (nebo rány u subtotální amputace)

1) Ránu opláchneme pouze fyziologickým roztokem, nepoužíváme dezinfekci (ani peroxid vodíku)
2) Zastavíme krvácení: zpravidla postačí tlakový obvaz, výjimečně ligatura, je-li jasně patrná céva. Zaškrcení pokud možno nepoužíváme a když, tak vždy s poznámkou o čase zaškrcení.
3) Přiložíme obklad s fyziologickým roztokem
4) Pokud je postižena končetina, zajistíme elevaci a imobilizaci.


Příprava amputátu pro transport:

1) Amputát opláchneme fyziologickým roztokem, nesnažíme se za každou cenu odstraňovat cizí tělesa ani provádět debridement tkání.
2) Na ranou plochu přiložíme obklad s fyziologickým roztokem a zafixujeme jej tak, aby rána neosychala.
3) Ošetřený amputát vložíme do igelitového sáčku, který vodotěsně uzavřeme, sáček s amputátem vložíme do vhodné nádoby, obsahující směs pitné vody a kostek ledu. 
U subtotální amputace alespoň obložíme tkáně distálně od rány pytlíky s ledem. Účinné chlazení může být pro pacienta bolestivé. Pokud nelze zajistit chlazení jenom postižené tkáně, raději je neaplikujeme. 

Včasné chlazení má zásadní význam pro úspěšnost replantace!


Zpracováno na podkladě materiálů Kliniky plastické chirurgie FNKV Praha


_______________ (c) Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz _______________