Likvidace zdravotnických následků hromadných neštěstí a katastrof - teorie vs. realita života

 aktualizace: 05.června 2004

Volně podle Heide, E., The importance of Evidence-Based Disaster Planning, přednáška na The second Mediterranean EMS Congress, Sitges, 2003

Velká hromadná neštěstí a katastrofy nejsou fenoménem poslední doby. V posledních letech se však ve větší míře přesouvají z rozsáhlých plošných katastrof způsobených převážně přírodními vlivy (tornáda, záplavy) do míst s velkou koncentrací osob - do velkých měst. Tyto události mají řadu specifik, se kterými je nutné počítat.

Předpokládaný teoretický průběh likvidace následků hromadného neštěstí:

Realita ovšem bývá odlišná:

Některá zajímavá fakta: 

Zranění dopravení do nemocnice bez účasti ZZS:

Počet zachráněných a transportovaných bez účasti EMS při některých katastrofách:

Lake Panoma 1978 tornádo 50%
Cheyenne 1979 tornádo 29%
Wichita Falls 1979 tornádo 40%
Florida 1978 povodně 67%
San Francisco 1989 zemětřesení 77%
Oklahoma City 1995 bombový útok 64%
Tokyo 1995 útok sarinem v metru 93%
New York 2001 terorist. útok na WTC 93%

Distribuce zraněných do nemocnic v okolí místa neštěstí:

Distribuce zraněných při útoku na federální budovu v Oklahoma City


Počet všech pacientů dopravených některé z 27 městských nemocnic: cca 550
Z toho: 
- dopravených jakoukoliv cestou do nejbližší nemocnice: 120 (22%)
- dopravených jakoukoliv cestou do tří nejbližších nemocnic v okruhu 2 mil: 230 (41%)

Distribuce zraněných při zřícení hotelu Skyhawk v Kansas City 1981

Počet všech pacientů dopravených do 16 z 26 městských nemocnic: 237
Z toho 
- počet pacientů dopravených jakoukoliv cestou nemocnic v okruhu do 1 míle: 126 (53%)
- počet pacientů dopravených jakoukoliv cestou nemocnic v okruhu do 3 mil 182 (77%)

Distribuce zraněných při nehodě autobusu u Nažidel 2003
(distribuce pacientů provedena záchrannou službou) 

Počet všech pacientů 38
Z toho
- dopravených do nejbližší nemocnice: 30 (78%)
- do krajské nemocnice (druhá nejbližší, časově stejně dostupná): 8 (22%)


Analýza 29 katastrof a velkých neštěstí na území USA:

- v 75% skončila v nejbližší nemocnici více než 1/2 postižených
- ve 46% skončilo v nejbližší nemocnici více než 3/4 postižených

Doporučení:

Literatura: 

 _______________ (c) Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz _______________