Podezření na Q-AIM v PNP

Souhrn doporučení pro přednemocniční neodkladnou péči

aktualizace: prosinec 2002

Důležité upozornění: tento text je pouze stručným výtahem z Doporučení České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu AIM typu Q s elevacemi ST úseku a/nebo s raménkovým blokem a jeho obsah není garantován! Úplný text najdete ZDE

Úvod

Lékaři pečující v České republice o pacienty s akutním infarktem myokardu jsou povinni tyto doporučené postupy ČKS znát a ve většině případů se jimi řídit. Jedná se však o doporučení, nikoliv o předpisy a příkazy. Lékař může použít i jiný, než zde doporučený postup, musí však být schopen zdůvodnit, proč v daném případě takový postup použil.

Doporučení požaduje vybavení všech vozů Rychlé lékařské pomoci 12-svodovým EKG. 

Diagnóza AIM v PNP

V PNP lze vyslovit podezření na AIM při přítomnosti alespoň jednoho z dále uvedených kritérií:

Léčba v PNP

Vždy (není-li individuálních kontraindikací):

Fakultativně:

Časová doporučení

Cílem je, aby byl nemocný do 60 minut od zavolání na lůžku nejbližší koronární jednotky, nebo do 150 minut od zavolání na katetrizačním sále. V přípdě, že je nemocný (nevhodně!) transportován k ověření diagnózy na nejbližší interní pracoviště bez možnosti PCI, neměl by zde strávit více než 10 minut a týmž sanitním vozem by měl být dopraven do intervenčního centra. 

Využití LZS je vhodné pouze v případě, že významně zkrátí dobu od indikace koronarografie do jejího zahájení. Není-li vrtulník dostupný stejně operativně jako sanitní vůz, má jeho nasazení - v závislosti na stavu místní silniční sítě a klimatických podmínkách - časový přínos pouze při transportech na velké vzdálenosti (nad 100 km).

Směrování pacienta

Kritéria pro rozhodování jsou:

PCI (PTCA)

Indikace Kontraindikace
Absolutní:
 • AIM vhodný k reperfuzi s kontraindikací trombolýzy
 • AIM vhodný k reperfuzi provázený známkami srdečního selhání, hypotenzí či šokem
 • Ostatní infarkty, pokud je transportní čas do intervenčního centra do 30 minut
 • Disekce aorty
 • Zpoždění PCA proti trombolýze o více než 90 minut u nemocných v prvních 3 hodinách od začátku potíží
Relativní:
 • Ostatní AIM vhodné k reperfuzi s dojezdem do intervenčního centra do 90 minut

 

 

Trombolýza

Indikace Kontraindikace
Absolutní:
 • AIM vhodný k reperfuzi s kontraindikací PCI
 • AIM vhodný k reperfuzi s dostupností PCI za více než 90 minut u nemocných v prvních 3 hodinách od začátku potíží
Absolutní:
 • CMP hemorrhagická v anamnéze, nebo ischemická v posledních 12ti měsících
 • Intraktraniální tumor
 • Gastrointestinální nebo jiné vnitřní krvácení
 • Disekující aneurysma aorty
  Relativní:
 • Ischemická CMP či TIA v anamnéze
 • Aktivní peptický vřed
 • Známá krvácivá porucha vč. léčby perorálními antikoagulancii
 • Těhotenství - 1. trimestr
 • Větší trauma či operace v posledních 3 týdnech
 • Nekompresibilní vpichy do tepen či žil
 • Traumatická resuscitace
 • Nedávná léčba sítnice laserem
 • Refrakterní hypertenze (přetrvávající TK syst. nad 180 mm Hg)

 

Kliknutím na obrázek se otevře nové okno s obrázkem v původní velikosti

Klikněte ZDE, pokud chcete obrázek otevřít v dokumentu MS Word (k tisku). Po otevření si obrázek běžným způsobem roztáhněte do velikosti, která vyhoví Vašim potřebám. 

www.zachrannasluzba.cz