Doporučené postupy Evropské rady pro resuscitaci

(Guidelines 2000)

Název Originální text (anglicky, formát PDF)
Základní neodkladná resuscitace dospělých Adult Basic Life Support
Rozšířená neodkladná resuscitace dospělých Adult Advanced Life Support
Základní neodkladná resuscitace dětí Basic Pediatric Life Support
Rozšířená neodkladná resuscitace dětí Advanced Pediatric Life Support
Resuscitace novorozence Newly Born Life Support
Automatická externí defibrilace Automated External Defibrillation

Důležité upozornění: České odkazy obsahují v této fázi zpravidla pouze stručný přehled novinek a překlad konkrétních sekvencí. Kompletní texty a literatura viz anglické originály.