Glasgow Coma Scale (GCS)

aktualizace: 23.4.2005

Otevření očí

dospělí a větší děti

malé děti

1 neotvírá neotvírá
2 na bolest na bolest
3 na oslovení na oslovení
4 spontánně spontánně

Nejlepší hlasový projev

1 žádný žádný
2 nesrozumitelné zvuky na algický podnět sténá
3 jednotlivá slova na algický podnět křičí nebo pláče
4 nedekvátní slovní projev spontánně křičí, pláče, neodpovídající reakce
5 adekvátní slovní projev brouká si, žvatlá, sleduje okolí, otáčí se za zvukem

Nejlepší motorická odpověď

1 žádná žádná
2 na algický podnět nespecifická extenze na algický podnět nespecifická extenze
3 na algický podnět nespecifická flexe na algický podnět nespecifická flexe
4 na algický podnět úniková reakce na algický podnět úniková reakce
5 na algický podnět cílená obranná reakce na algický podnět cílená obranná reakce
6 na výzvu adekvátní motorická reakce normální spontánní pohyblivost

Vyhodnocení

nad 13 žádná nebo lehká porucha
9 - 12 středně závažná porucha
do 8 závažná porucha

Zdroje: Assesment and Prognosis of Coma After Head Injury (Teasdale and Jannett, Lancet (ii) 81-83, 1974), www.trauma.org, http://www.cdc.gov/ncipc/pub-res/pdf/deeds.pdf

===================== www.zachrannasluzba.cz =====================