Glasgow Outcome Score (GOS)

Aktualizováno: 23.12.2002

Score Hodnocení Popis
5 Dobrý stav Návrat k normálnímu životu, případně nevýznamný deficit fyziologických funkcí
4 Střední postižení Neurologický deficit, ale soběstačný. Schopen práce za speciálních podmínek.
3 Závažné postižení Při vědomí, ale nesoběstačný. Závislý na cizí pomoci.
2 Vegetativní stadium Bezvědomí resp. coma vigile
1 Smrt Zemřel

Zdroj: http://www.trauma.org

===================== www.zachrannasluzba.cz =====================