Parametry pro sledování kvality resuscitace

pro potřeby jednotného sledování v "utestinském stylu"

 aktualizace: 14.01.2008

Zatímco některé "kvantitativně-organizační" parametry týkající se neodkladných resuscitací jsme již schopni hodnotit podle celosvětově respektovaného Utsteinského protokolu, kvalitativní parametry zatím byly – pokud vůbec – v různých studiích sledovány podle různých kritérií a tudíž často nesrovnatelně. 

Protože „heslem dne“ na poli resuscitace už není jen „resuscitovat“, ale především „kvalitně resuscitovat“, je tedy jen přirozené, že i těmto parametrům je nyní věnována daleko větší pozornost ve snaze sjednotit jejich sledování a tím umožnit i srovnání mezi různými studiemi. 

Mezinárodní skupina, zabývající se pod vedením dr. Kamer-Johansena měřením kvality resuscitace, se poprvé sešla v rámci kongresu ERR ve Stavangeru v roce 2006. Po dalších setkání ve Vídni a Chicagu vznikl dokument, publikovaný v srpnovém čísle časopisu Resuscitation. .

Jako významné jsou v něm navrhovány tyto parametry:

• Délka resuscitace (Episode duration)

• Hloubka kompresí (Compression depth)
    - Střední hodnota, směrodatná odchylka
    - Podíl minut, kde je střední hodnota pod 38 mm

• Nekompletní uvolnění komprese (Compression incomoplete release)
    - Poodíl z celkového počtu kompresí

• Podíl komprese / relaxace (Compression duty cycle)
   
- Střední hodnota, směrodatná odchylka

• Frekvence kompresí (Compression rate) 1)
    - Střední hodnota, směrodatná odchylka
    - Podíl minut, kde je střední hodnota pod 90 nebo nad 120 za minutu

• Počet kompresí za minutu (Compression delivered per minute)
    - Střední hodnota, směrodatná odchylka

• Přestávky (No flow time – Pause)
   
- Celkový čas - střední hodnota, směrodatná odchylka
    - Podíl Přestávek na Délce resuscitace – střední hodnota, směrodatná odchylka
    - Podíl Přestávek po minutových úsecích
    - Medián Přestávek před defibrilací
    - Medián Přestávek po defibrilaci
    - Medián ostatních Přestávek

• Frekvence ventilace
   
- Střední hodnota, směrodatná odchylka
    - Podíl minut s frekvencí nad 15 / minutu
    - Podíl minut bez ventilace

• Charakteristika ventilace
   
- Tlaky v dýchacích cestách
    - Inspirační časy
    - Objemy

1) Frekvence kompresí je definovaná výpočtem jako podíl počtu kompresí za čas, pokud mezi kompresemi není interval delší, než 1.5 sekundy (takový časový interval je poté součástí Pauzy.)

Jde o materiál, který si sice nemůže činit nárok na oficiální prohlášení za „závazný“, ale na druhu stranu může sloužit jako univerzální vodítko a lze očekávat, že nově navrhované studie týkající se kvality resuscitace se jím budou ve větší či menší míře řídit. 


Zdroj: Uniform reporting of measured quality of cardiolumonary resuscitation (CPR) - Review, Resuscitation 74(3), Sept. 2007, 406-417

Zpracoval Ondřej Franěk

 _______________ (c) Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz _______________