National Advisory Committee on Aeronatutics score (NACA)

Aktualizace: 23.12.2002

Score

Závažnost

Netraumatologické postižení Traumatologické postižení
0

ŽÁDNÁ

žádné onemocnění žádné trauma
1 LEHKÁ lehká funkční porucha nezávažné poranění
2 STŘEDNÍ středně závažná funkční porucha středně těžké poranění
3 VYSOKÁ závažná porucha ohrožující jednu životní funkci bez známek selhávání těžké poranění jedné tělní oblasti, život neohrožen
4 POTENCIÁLNÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA těžká porucha životní funkce nicméně neohrožující bezprostředně život těžké poranění vícečetných tělních oblastí nicméně neohrožující bezprostředně život
5 PŘÍMÉ OHROŽENÍ těžká porucha životní funkce ohrožující život těžké poranění vícečetných tělních oblastí ohrožující život
6

KPR

těžká porucha - selhání základních životních funkcí bezprostředně ohrožující život těžké poranění vícečetných tělních oblastí selhání základních životních funkcí bezprostředně ohrožující život
7

SMRT

primárně smrtelné onemocnění primárně smrtelné poranění

Zdroj: http://www.freyhoff.de/Rettungsdienst/NACA-Score/naca-score.html

===================== www.zachrannasluzba.cz =====================