Starší pacienti po pádu

Cílem práce australských autorů pod vedením Anthony J. Bella bylo vyhodnotit příčiny a důsledky pádů u osob ve věku 65 a více let. K tomuto účelu byla provedena retrospektivní studie využívající databáze ED Royal Prince Alfred Hospital. Během půlročního hodnoceného období (1.6.-30.11.1997) prošlo ED celkem 22.782 pacientů, z nichž 4 489 (19.7%) bylo starších 65 let. 803 z nich (17.8%) bylo vyšetřeno v přímé souvislosti s pádem.

Výsledky:

Z 803 pacientů vyšetřovaných v souvislosti s pádem byla kompletní dokumentace k dispozici u 733 (91.3%) osob. Z nich bylo 282 mužů a 450 žen, což odpovídá poměru všech pacientů ED.

Exogenní příčiny (pády na schodech, na kluzké podlaze apod.) mělo 313 pádů (42.7%).  Mezi endogenní příčiny patřily zejména porucha chůze (10.7%), synkopa (9.2%), CMP (7.0%), kolaps (3.9%) a vertigo (2.6%).

Ve 23% případů nebylo možné jednoznačně rozlišit, zda pád měl příčinu exogenní či endogenní.

Pády způsobené působením cizí síly (dopravní nehody apod.) nebyly do studie zahrnuty.

U téměř 40% mužů a 24% žen šlo o opakovaný pád.

U 78 pacientů (10.6%) byl dominující příčinou pádu abusus alkoholu. Ve věkové skupině 65 - 74 let to ovšem bylo téměř 20% pádů, naopak u osob nad 85 let se alkohol nepodílel na žádném pádu.

71% pacientů utrpělo při pádu zranění, ve více než polovině z nich šlo o izolovanou frakturu.

57% pacientů bylo přijato k hospitalizaci, zhruba polovina z nich pro vyšetření příčiny pádu. Průměrná délka hospitalizace dosáhla 6 dní. 4.4% pacientů zemřelo, polovinu z nich tvořili pacienti ve věkové skupině nad 85 let.

Celý text studie (anglicky) najdete ZDE.

Podle Medical Journal of Australia zpracoval Dr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz