Zkratky a pojmy

DRNR (Doprava raněných, nemocných a rodiček) činnost provozovaná Dopravími zdravotními službami
DZS (dopravní zdravotní služba) služba zajišťující převozy pacientů bez potřeby odborné zdravotnické péče během transportu
LSPP (lékařská služba první pomoci) pohotovostní služba praktických lékařů pro ošetření běžných onemocnění vzniklých mimo ordinační hodiny
LZS (letecká záchranná služba) výjezdová skupina rychlé lékařské pomoci, používající jako dopravního prostředku vrtulník
PNP (přednemocniční neodkladná péče) kvalifikovaná péče poskytovaná pacientům stiženým náhlým a neočekávaným onemocněním mimo zdravotnické zařízení
RLP (rychlá lékařská pomoc) výjezdová skupina záchranné služby s lékařem
RZP (rychlá zdravotnická pomoc) výjezdová skupina záchranné služby s kvalifikovaným záchranářem (sestrou) 
RV (randezvous) systém při němž lékař vyjíždí k pacientům rychlým osobním vozem a k němu dojíždí posádka RZP pro případný transport
ÚSZS (územní středisko záchranné služby) ZZS určená vyhláškou Ministerstva zdravotnictví, která koordinuje a metodicky řídí poskytování PNP v daném regionu
ZZS (Zdravotnická záchranná služba) organizace zajišťující a odpovídající za poskytování přednemocniční neodkladné péče na daném území

 zpět