Co je to vlastně záchranná služba?

Záchranná služba  je služba, jejíž posláním je péče o pacienty, jejichž zdravotní stav se náhle a neočekávaně zhoršil a jejichž základní životní funkce (tj. vědomí, oběh a dýchání) jsou ohroženy selháním nebo již selhávají. Typickými důvody výjezdu záchranné služby jsou projevy náhlého onemocnění srdce a plic (tlak či bolet na prsou, dechové potíže), neurologické potíže (epilepsie – padoucnice, cévní příhoda mozková), psychiatrické příhody (neurózy, psychózy, otravy a jiné sebevražedné pokusy), závažnější úrazy a otravy, různé stavy s poruchou vědomí či bezvědomím  a všechny ostatní stavy, kdy dochází k náhlému a neočekávanému zhoršení zdravotního stavu.

 Celostátně platné tísňové číslo záchranných služeb je 155, které se volá vždy bez jakékoliv předvolby a volání na ně je vždy zdarma.

Použití tísňové linky 112

Pro přivolání pomoci je možné použít i tísňové číslo 112. Upozorňuji však, že pracoviště linky 112 slouží pouze k převzetí informací (nedisponuje žádnými prostředky, které by mohlo přímo vyslat na místo události). Tyto informace dále předává příslušnému operačnímu středisku záchranné služby, police nebo hasičů. Je zřejmé, že sebelépe organizovaný systém předávání zpráv vždy vede ke zdržení ve vyslání pomoci a za některých okolností může dojít i ke zkreslení nebo ztrátě části informace. Z tohoto důvodu považuji číslo 112 za potřebné, ale pouze doplňkové číslo tísňového volání, určené zejména pro cizince a případně pro situace, kdy z jakéhokoliv důvodu nelze použít přímá tísňová čísla 150, 155 a 158.

Pro představu několik čísel o záchranných službách v České republice

- Za rok absolvují zdravotnické záchranné služby v České republice cca 500.000 výjezdů

- Při zpětném vyhodnocení jde pouze cca v 5 - 10% výjezdů skutečně o život ohrožující stavy, kdy pacient zemře, nebo je předáván na intenzivní nemocniční lůžko

- příčinou naprosté většiny ( 80 - 85%) všech výjezdů záchranných služeb jsou interní, neurologická a jiná onemocnění. Pouze 15 - 20% zásahů má úrazovou příčinu, asi čtvrtinu z nich tvoří dopravní nehody, zbytek jsou pracovní, sportovní a domácí úrazy.

- na jeden výjezd přijme operační středisko 3 - 4 telefonáty na tísňovou linku 155

- Na jeden výjezd Hasičského záchranného sboru připadá početně cca 10 – 15 výjezdů zdravotnické záchranné služby

 

Prací v terénu se zabývají i dvě další služby:

Lékařská služba první pomoci je služba praktických lékařů, zajišťující dostupnost primární péče v případě běžných onemocnění i mimo běžné ordinační hodiny. Telefonní číslo na lékařskou službu první pomoci vám sdělí příslušný praktický lékař, případně místně příslušné operační středisko záchranné služby.

Dopravní zdravotní služba je služba, zajišťující transporty nemocných osob bez nebezpečí zhoršení zdravotního stavu. Transport se provádí na základě „Příkazu ke zdravotnímu transportu“, který vystaví ošetřující lékař. Telefonní číslo na DZS vám sdělí lékař vystavující „Příkaz“.

zpět