Sestři - podejte mi Pavulon...

V souvislosti se závažnými podezřeními, která byla vyslovena v Polsku stran úmyslného zabíjení pacientů jednou z posádek tamnější Záchranné služby, byl opakovaně zmíněn lék Pavulon. Právě tento lék měl být podáván starým a nemocným pacientům k uspíšení jejich smrti.

Protože tyto zmínky zpravidla nejsou doprovázeny podrobnějším vysvětlením, stává se i u nás pomalu Pavulon synonymem "injekce smrti", a situace došla tak daleko, že na některých našich záchranných službách uvažují o jeho stažení z používání a přinejmenším na jedné z nich tak již i učinili v obavě, aby nebyli vystaveni tlaku, pokud by  příbuzní zjistili jaké léky byly pacientovi podány.

Obavám veřejnosti rozumím, neboť skutečně ne každému může být pochopitelné, jak je možné, že látka označovaná jako "lék" může být tak snadno zneužita k zabití. Proto přinášíme základní údaje o Pavulonu alespoň zde na našich stránkách.

Pavulon je lék ze skupiny "svalových relaxancií", tj. látek, které blokují funkci svalů, čímž se svaly uvolňují - relaxují. Pro zajímavost - dalším typickým  představitelem této skupiny látek je například také známý jed Kurare, jímž jihoameričtí indiáni napouštěli špičky svých "otrávených šípů". Zablokování funkce svalů má pochopitelně další důsledky: pacient se nemůže hýbat - a také nemůže dýchat, protože "nefungují" svaly zajišťující pohyby hrudníku, nezbytné pro "nasávání" vzduchu do plic při dýchání.

Zděšený laik se samozřejmě ptá, k čemu je takový lék dobrý. Odpověď je prostá: uvolnění svalů je potřebné dnes a denně zejména při jakýchkoliv operacích, kde napětí svalů omezuje nebo úplně znemožňuje provést chirurgický výkon (například všechny operace v břišné dutině, operace páteře atd.) a dále vždy, když je potřeba napojit pacienta na dýchací přístroj, kdy není žádoucí, aby se pacient s přístrojem "pral" - dýchal proti němu. Právě druhá indikace - tj. relaxace pacienta při napojení na dýchací přístroj - je zcela typická pro prostředí záchranných služeb.

Je samozřejmé, že látek se stejným nebo podobným účinkem je k dispozici celá řada. Liší se sílou a délkou účinku, typem a intenzitou nežádoucích účinků a také formou, ve které jsou tyto léky distribuovány.

Právě zde Pavuon vyniká svými vlastnostmi, pro které je při použití v záchranné službě poměrně oblíben:

- Pavulon má relativně dlouhý (cca 30 - 40 minut) a silný účinek. Není tedy nutné aplikovat jej opakovaně a lékař, který má zpravidla u pacienta napojeného na dýchací přístroj řadu dalších starostí, se může věnovat jiným problémům.

- Pavulon nemá typický nežádoucí účinek většiny dalších relaxancií - totiž pokles krevního tlaku. Naopak tlak spíše mírně zvyšuje. Je proto mimořádně vhodný u pacientů v šoku, například u těch, kteří utrpěli těžký úraz s velkou krevní ztrátou (samozřejmě ale jen tehdy, pokud jsou napojeni na dýchací přístroj). Typické je to například u pacientů, kteří trpěli sdružené poranění, jehož součástí je úraz hlavy a bezvědomí.

- Pavulon se dodává již namíchaný v ampulích jako "vodička", kterou stačí natáhnout do stříkačky a aplikovat. Naproti tomu většina jiných běžných látek se dodává jako suchá substance, kterou je potřeba nejprve rozpustit ve vodě a aplikovat až pak, což zdržuje.

- V neposlední řadě je zajímavá cena preperátu - v současnosti patří na trhu spíše k levnějším (cca 50 Kč za ampuli).

Shrnutí:

V prostředí záchranných služeb je použití léku Pavulon zcela běžné v situaci, kdy je nemocný z jakéhokoliv důvodu napojen na dýchací přístroj. To bývá typicky při těžkých úrazech (zejména úrazech hlavy), po oživování (například při těžkém infarktu nebo embolii), u pacientů s dlouhými a těžkými křečemi, u otrav, u osob se závažnou poruchou dýchání (těžký astmatcký záchvat apod.) a u řady dalších stavů, kdy pacient trpí poruchou vědomí nebo dýchání.

Použití Pavulonu školeným personálem tedy naprosto neznamená jakoukoliv újmu pro pacienta - naopak, je k jeho prospěchu. Hypotetická možnost zneužití je bohužel možná téměř u jakéhokoliv léku. Mimochodem - prakticky každý pacient, který v ČR zemře v péči záchranných služeb, je odesílán na pitvu, takže možnost jakýchkoliv manipulací s příčinou úmrtí je velmi omezená.

dr. Ondřej Franěk

zpět