Ze statistik a zkušeností bohužel vyplývá, že při skutečně kritické život ohrožující příhodě, tj. v situaci, kdy dojde u postiženého k zástavě krevního oběhu, zbývá na záchranu jeho života doslova pouze několik minut. Mozkové buňky začínají velmi rychle (během 3-5 minut) odumírat a do deseti minut jsou již zpravidla tak poškozeny, že i pokud se pacienta s tak dlouho trvající poruchou oběhu podaří zachránit, kvalita jeho života je zpravidla tristní.

Je ale rovněž známo, že kvalitně prováděná laická resuscitace významně prodlužuje čas, který je vyhrazený pro účinnou záchrannou akci, až na dvojnásobek. Uvědomíme-li si, že za běžných podmínek je spíše nepravděpodobné, že by se posádka záchranné služby dostavila na místo příhody dříve než za 6 - 8 minut od vzniku příhody (čest výjimkám!!!), je to přesně těch několik minut, o které stojí za to bojovat, neboť mohou pro pacienta znamenat právě onu pověstnou tenkou nit mezi přežitím a smrtí.

Ale i v případech, ve kterých nejde bezprostředně o život, má kvalitně provedená první pomoc svůj význam - vedle okamžitého pocitu úlevy dává nemocnému i šanci na menší druhotné poúrazové poškození a naději na méně komplikací během další odborné péče.

Informace o laické resuscitaci a první pomoci

Aktuální doporučené postupy pro resuscitaci aneb GUIDELINES 2015

Minipříručka první pomoci - nyní k dispozici aktualizace podle GL 2015!!!

(základní všeobecná příručka první pomoci s možností objednat tištěnou verzi)

Vyzkoušejte si své znalosti aneb

TESTY z PRVNÍ POMOCI

Souhrn doporučení první pomoci podle ERC a AHA

První pomoc pro školy (příručka první pomoci + didaktické materiály pro všechny stupně základních a středních škol)

První pomoc v kostce (letáček, formát pdf)

Zachraňte život! (letáček, formát pdf)

O resuscitaci krátce - rychle - aktuálně

10 kroků pro život (nejstručnější návod k první pomoci v život ohrožujících stavech)

Jak zachránit život? (laická resuscitace populárně - link na server iDNES.CZ)

Nejobvyklejší chyby při výuce a poskytování první pomoci

Jak je to doopravdy se "samozáchranou kašláním"?  (text + prezentace PowerPoint)

Zachraňte život! (letáček, formát pdf)

Další užitečné informace najdete v rubrice PRO PACIENTY

(c) www.zachrannasluzba.cz 2015

LKPM.INFO