Screensavery

aneb zavařené modemy

05.04.2003

LZS Praha (1.41 MB)

24.12.2003

Sanity (2.08 MB)

Přejete-li si spořic nainstalovat, stáhněte soubor kamkoliv na svůj disk, poté na něj klepněte PRAVÝM uchem myši a zvolte Nainstalovat.  V objevivším se okně případně změňte požadované vlastnosti (dobu aktivace, dobu střídání obrázků, efekty při změně obrázků) a potvrďte OK.

Spořiče jsou volně šiřitelné a lze je instalovat na jakýkoliv počítač vybavený systémem Windows 95 a vyšším, je však nutno akceptovat, že:

- autoři spořičů nemají možnost řešit individuální problémy při případné špatné nebo neočekávané funkci spořičů

- autoři spořičů nenesou žádnou odpovědnost za přímé či nepřímé škody způsobené použitím spořičů včetně případné nesprávné funkce spořiče.