Více možná není více

aneb více pacientů v traumacentru nemusí znamenat větší úspěšnost léčby

aktualizace 22.2.2003

Myšlenka, že zatíženější traumacentra budou mít větší zkušenosti a tudíž lepší výsledky v péči o pacienty, se rozborem Národní databáze traumat nepotvrdila. Uvedl to doktor Lawrent Glance z university v Rochesteru, NY, USA, na kongresu intenzivní medicíny v San Antoniu letos v únoru ve studii The Volume-Mortality relationship in Severe Trauma.

Národní databáze traumat je dobrovolný registr traumatických stavů. Studie se týkala tupých a penetrujících traumat s Injury Severity Score (ISS) 15 a více.

Autoři vyhodnotili 6,274 dospělých pacientů s tupým poraněním a 1,097 pacientů s penetrujícím poraněním léčených v roce 1999. Vyřazeni byli pacienti nepřijatí (zemřelí před přijetím) a pacienti z jakéhokoliv důvodu přeložení na jiné pracoviště v průběhu hospitalizace. Střední velikost nemocnic byla 400 lůžek. Polovina z traumacenter byla "Level 1" (nejvyšší úroveň, pozn. of.).

Na první pohled byla u tupých poranění nápadná lepší úspěšnost zatíženějších traumacenter. Ukázalo se však, že mezi nimi bylo jedno s udávanými extrémně dobrými výsledky. Po vyřazení tohoto centra již rozdíly mezi  ostatními centry nebyly statisticky významné. 

Pro penetrující poranění byly rozdíly nevýznamné i při zahrnutí centra vyřazeného v předchozí části studie. 

Analýza se nezabývala rozdíly mezi výukovými centry a ostatními nemocnicemi. 

V diskuzi autor připustil, že studie má svoje limity: kromě již shora vzpomenutého výběru pacientů pouze z dobrovolně spolupracujících center nebyl například zkoumán vliv zkušeností jednotlivých lékařů. Je také možné, že menší traumacentra se pacientů ve špatném stavu včas "zbavují" - tím tito pacienti vypadli ze studie. 

podle Doctor´s Guide, únor 2003, zpracoval Ondřej Franěk

 ______________________  (c) dr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz ______________________