Rok 2002

z pohledu výkazů o činnosti ZZ A(MZ) 1-01 ÚZIS

aktualizace 24.10.2003

Výkazu o činnosti ZZ za rok 2002 v podání ÚZIS jsem se na těchto stránkách již věnoval:  jde bohužel z větší části o totální statistický paskvil, ze kterého lze za validní považovat jen velmi omezený okruh údajů, bohužel převážně organizačního, ne odborného charakteru. Některé z nich zde v souhrnné komentované formě přinášíme. 

Oddíl I. - Zaměstnanci

kategorie HPP osob HPP úvazků VPP osob VPP úvazků Celkem osob  Celkem úvazků
lékaři 537 433 1952 406 2489 839
SZP - operátorky ZOS 567 541 14 6 581 547
SZP - výj. skupiny 1650 1570 761 146 2411 1716
Ostatní 2071 2006 114 30 2185 2036


Oddíl II. - Počty pracovišť

K 31.12.2002 bylo v ČR

- 312 telefonních linek 155 
- 260 výjezdových stanovišť
- 405 výjezdových skupin, z toho
            322 v nepřetržitém a 83 v omezeném provozu
            373 výjezdových skupin zajišťovaných řídícími ZZS a 31 skupin smluvních

Oddíl III. - Počty výjezdů:

Výjezdy a vzlety (bez LSPP)

  RLP RZP RV LZS
Primární 319717 138256 34567 2718
Sekundární 30063 37082 0 2143
Celkem 349780 175338 34567 4861

 

Komentář k oddílům I. - III.

 • Ve všech kategoriích zaměstnanců s výjimkou lékařů výrazně převažují stálí zaměstnanci.

 

 • U lékařů je situace opačná a z hlediska systémového vysoce nepříznivá: na 1 stálého lékaře připadají téměř 4 "externisté" s průměrným úvazkem 0,2. Přestože z čistě odborného hlediska jsou "maloúvazkoví externisté" skupinou vysoce rizikovou - prakticky nevzdělavatelnou a nekontrolovatelnou - zajišťují téměř přesnou polovinu lékařských služeb

 

 • Pozemní výjezdové skupiny vyjížděly k 457973 primárním zásahům, to je v rámci celé České republiky asi 1255 případů denně.

 
 • Z hlediska zatížení systému jako celku absolvovaly výjezdové skupiny RLP, RZP a RV 559685 výjezdů (primárů i sekundárů) resp. vč. vzletů LZS 564546 výjezdů a vzletů, tj. cca 1 výjezd / vzlet na cca 17,7 obyvatele a rok, nebo - z opačného pohledu - 5645 výjezdů na 100.000 obyvatel a rok. V rámci ČR to znamená v průměru 1533 výjezdů a 13 vzletů vrtulníků LZS denně

 

 • Na 1 výjezdovou skupinu připadá v průměru 1394 výjezdů za rok, tj. 3,9 výjezdu za 24 hodin (včetně sekundárů, výpočet neuvažuje omezenou "provozní dobu" některých výjezdových skupin)

 

 • 1 výjezdová skupina připadá asi na 24.600 obyvatel, na 100.000 obyvatel připadají tedy v průměru asi 4 výjezdové skupiny

 

 • Na 1 stanoviště LZS připadá v průměru 486 vzletů, tj. 1,3 vzletu za 24 hodin

 

 • LZS zasahuje v 56% u případů hodnocených jako "primární", v 44 v "sekundárních" případech. 

 

 • Zatímco v primárních zásazích je stále obvyklá přítomnost lékaře na místě (77% výjezdů vůči 23% samostatných RZP výjezdů), v případě sekundárních transportů je většina již zajišťována SZP (44% RLP a 56% RZP)

 


Oddíl IV. - Pacienti podle příčiny zásahu (primární výjezdy a vzlety)

Onemocnění  297021 
Úraz  110038
Intoxikace  20036 
Psychiatrická příhoda  13871 
Toxikomani  2414 
Sebevraždy a sebepoškození 5124 
Dopravní nehody 29130 
Celkový počet ošetřených pacientů  440583 

Komentář k oddílu IV.

 • Do tohoto oddílu již bohužel zasahuje zcela nevhodná metodika, připouštějící výskyt pacienta ve více sledovaných skupinách současně. Položka "celkem" tudíž není součtem hodnot v jednotlivých skupinách a čísla a jejich vzájemné relace je nutné považovat za hrubě orientační.


Oddíl P1 - Pacienti z primárních výjezdů a vzletů

Resuscitovaní pacienti  7828 z toho úspěšně  3740

Komentář k oddílu P1

 • V případě KPCR je za úspěšnou KPCR považováno předání živého pacienta do nemocnice. Tato definice bohužel neodpovídá mezinárodním standardům, nicméně ve spojení s epidemiologií náhlých zástav oběhu resp. resuscitací (cca 78 / 100.000 obyvatel) má určitou, byť minimální, vypovídací hodnotu. Takto hodnocená "primární úspěšnost" byla v roce 2002 47,7%.

 

 • Ostatní údaje jsou - "díky" již zmiňované zcela nesprávné metodice - nepoužitelné a nehodnotitelné: nelze rozlišit podíl jednotlivých stavů na celku atd. 

 

Kompletní originální souhrnný výkaz - viz stránky Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof

 ______________________  (c) dr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz ______________________