Studie AED

aneb Veřejně dostupné defibrilátory zdvojnásobují přežití (jak praví The Journal of EMS), pokud je ovšem kardiaci nosí s sebou v kapse (dodává of.) 

aktualizace 2.12.2003

On-line verze The Journal of EMS uveřejňuje pod titulkem "Veřejně dostupné AED (automatické externí defibriátory, pozn. of.) zdvojnásobují přežití" informaci o studii PAD (Public Access defibrillation), publikované na právě probíhajícím vědeckém kongresu American Hearth Association v Orlandu. 

Do studie bylo zapojeno 20.000 dobrovolníků ve 24 městech v USA. Bylo vytipováno celkem 997 lokalit s potenciálem vyššího výskytu NZO, navíc takových, která nebyla v bezprostředním dosahu záchranná služby, ale ne druhou stranu kde byl předpoklad dojezdu záchranné služby do 15 minut. 

Tyto lokality byly dozorována buď dobrovolným záchranářem školeným v poskytnutí "klasické" KPR, nebo záchranářem vybaveným AED a vyškoleným v jeho použití. V tom případě byla daná lokalita vybavená automatickými defibrilátory tak, aby dobrovolník mohl dosáhnout postiženého do 3 minut. 

V těchto asi 500 lokalitách bylo nainstalováno přes 1600 AED. Velikost jedné lokality (nemuselo jít nutně o jeden objekt) byla na základě věkové skladby a předchozí "EMS-anamnézy" navržena tak, aby pravděpodobnost zástavy v ní byla 50% během 15 měsíců. 

V 21 měsíců trvající studii bylo úspěšně zresuscitováno 34 pacientů, přičemž úspěšnost u zachránců vybavených AED byla dvojnásobná proti nevybaveným. 

Přestože koordinátor stude dr. Ornato nazývá tuto studii "přelomovou", dovolil bych si při vší úctě k autorům v tomto bodě oponovat: o účelnosti použití AED v okamžiku kardiální zástavy nikdo nepochybuje a bylo opakovaně prokázáno, že defibrilace je stejně účinná, ať je provedena laikem, nebo profesorem defibrilačních věd. Problémem AED není funkčnost, ale poměr "cena/přínos", a tyto parametry ještě autoři studie nezveřejnili, stejně jako podrobnější informace o zachráněných pacientech (např. neurologické outcome skóre). Tým nicméně ve svém úsilí pokračuje studií využití AED v rodinách 7.000 kardiaků. 

Možná nejpodstatnějším ze zatím zveřejněných výsledků studie tak zatím zůstává fakt, že během studie nedošlo k žádné komplikaci a použití AED vyškolenými laiky bylo potvrzeno jako bezpečné. 

 ______________________  (c) dr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz ______________________