Zlatý záchranářský kříž 2004

pro dispečeku ZOS

aktualizace 14.4.2004

V pátek 12.3. byli v pražské Lucerně vyhlášeni letošní nositelé Zlatého záchranářského kříže 2004 a souvisejících ocenění. Ne že bych byl velkým příznivcem podobných akcí, nicméně ta letošní byla unikátní v tom, že poprvé v historii převzala ocenění také dispečerka záchranné služby, která se  svým profesionálním jednáním velkou měrou podílela na záchraně 27leté ženy stižené náhlou zástavou oběhu.

Dispečerka Michela Pohlová přebírá ocenění z rukou náměstak primátora hl.m. Prahy ing. Rudolfa Blažka

Přestože šlo o pacientku, u níž je taková příhoda vysoce nepravděpodobná, dispečerka správně diagnostikovala náhlou zástavu oběhu a doslova přiměla volajícího k provádění laické neodkladné resuscitace, u níž pak telefonicky asistovala po celou dobu do příjezdu posádky záchranné služby. 

Případ je zajímavý i z patofyziologického hlediska: pacientka strávila celý den na přímém slunci na Letenské pláni, kde očekávala koncert skupiny Rolling Stones. Pila jen minimálně, neboť pořadatelé zakázali přinášení nápojů do hlediště a ceny uvnitř prodávaných tekutin byly vysoké. Po koncertě odešla s partnerem domů, usnula. Asi ve 2 hodiny po půlnoci, během silné bouřky, do domu uhodil blesk. To samozřejmě oba spáče probudilo. Žena se vyděšeně posadila na posteli, zeptala se, co se stalo, a v zápětí zkolabovala. Partner volá záchrannou službu, provádí již zmiňovanou resuscitaci. Dojezdový čas posádky ZZS je asi 10 minut. Na vstupním EKG je komorová fibrilace, která je velmi rezistentní a kterou se daří definitivně vertovat až po více než dvacetiminutové resuscitaci. Během transportu do nemocnice vzniká další zástava (bradykardie s následnou isoelektrickou linií) s nutností další desetiminutové resuscitace. V průběhu hospitalizace na ARO se rozvíjí těžký poresuscitační syndromu s multiorgánovou dysfunkcí, nicméně pacientka tento stav překonala a nakonec byla z nemocnice propuštěna bez jakýchkoliv funkčních či neurologických následků. 

Příčina příhody byla patrně multifaktoriální: celodenní pobyt v horku bez přívodu tekutin vedl k závažným metabolickým změnám a iontové dysbalanci (m.j. těžké hypokalemii), jak prokázala pozdější vyšetření, pacientka navíc trpěla nediagnostikovanou chorobou štítné žlázy, a poslední "kapkou" a spouštěcím mechanismem se zřejmě stal úder blesku s následným úlekem a vyplavením endogenních katecholaminů, což vedlo ke vzniku komorové fibrilace.

 ______________________  (c) dr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz ______________________