European Emergency Data Project

aktualizace 19.6.2004

European Emergency Data Project (EED-project) je dvacetiměsíční projekt, podporovaný Evropskou unií, jehož cílem bylo vytipovat nejpodstatnější parametry popisující systémy přednemocniční neodkladné péče.

Projektu se účastnilo 15 zemí, z toho 12 z členských zemí EU, dále z Norska, Slovinska a Spojených států. 

Projekt navrhl baterii 100 parametrů, popisujících systém přednemocniční péče. Součástí popisu každého z parametrů je 

- název parametru
- slovní definicie
- početní definice
- formát výstupních dat
- určení zdroje dat
- použitelnost
- vysvětlení významu
- limity
- odkazy na literaturu

Pro základní porovnání jednotlivých systémů přednemocniční péče bylo z úplné baterie navrženo těchto pět klíčových parametrů:

1) Počet hodin služby posádek / 100.000 obyvatel 

· parametr definující dostupnost zdrojů PNP


2) Podíl počtu případů s nejvyšší prioritou s dobou odezvy do 480 sekund na celkovém počtu případů s nejvyšší prioritou *)

· parametr popisující spolehlivost dostupnosti PNP

3) Počet případů s nejvyšší prioritou / 100.000 obyvatel *)

· parametr popisující zatížení systému EMS

4) Počet případů z "Kvintet první hodiny" / 100.000 obyvatel

· parametr popisující případy, u nichž má aktivita ZZS významný dopad na outcome pacientů. 

"Kvintet první hodiny" =

1. náhlá zástava oběhu
2. bolest na hrudi
3. dušnost
4. CMP
5. trauma s RTS 5 a méně


5) Počet ALS zákroků / 100.000 obyvatel

· parametr popisující všeobecnou úroveň poskytované péče

*) Případy s nejvyší prioritou jsou definovány individuálně v každém systému.


Podle zprávy EED projectu, prezentované v březnu 2004 na workshopu o systémech zdravotnictví v Luxemburku dr. Thomasem Krafftem, vedoucím týmu. 


 ______________________  (c) dr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz ______________________