Safarova abeceda

aktualizace 05.06.2008

Safarovo "ABC" je tradiční pojem, se kterým se setká prakticky každý, kdo se zajímá a první pomoc nebo neodkladnou resuscitaci. Význam prvních tří písmen je notoricky známý, ale jak je to se "zbytkem" abecedy - písmeny D - I? Zde už existuje několik různých variant a to i v "oficiálních" materiálech. Proč ne, ale možná není bez zajímavosti připomenout si originální "dekódování" jednotlivých písmen abecedy tak, jak je původně publikoval Peter Safar.

„Safarova abeceda“ byla poprvé uveřejněna v listopadu 1964 v „Journal of Iowa Medical Society“ a měla tuto podobu:

I. První pomoc - okamžité okysličení mozku
A – AIRWAYS (Zajištění dýchacích cest)
B – BREATHING (Dýchání)
C – CIRCULATION (Oběh)


II. Po obnovení oběhu
D – DRUGS (Léky)
E – E.C.G. (EKG)
F – FLUIDS (Tekutiny)


III. Další péče
G – GAUGE (Rozvaha o příčině příhody)
H – HYPOTHERMIA (Hypotermie)
I – INTENSIVE CARE (Intenzivní péče)


 

Dr. Ondřej Franěk

 ______________________  (c) dr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz ______________________