Evropské číslo tísňového volání 112 - výsledky průzkumu názorů veřejnosti v zemích EU, leden 2009

aktualizace 07.03.2009

V únoru 2009 publikovala Evropská komise výsledky průzkumu veřejného mínění, týkající se znalostí a ochoty občanů EU používat linku 112. Ve vztahu z ČR z výsledků tohoto průzkumu vyplývá mimo jiné, že:

Za užitečnou považuje linku 112 68% občanů ČR (průměr EU je 80%);

• 51% občanů ČR považuje informace, které mají o lince 112, za dostatečné (průměr EU 30%);

• 52% občanů ČR zaznamenalo v posledním roce nějakou informaci o lince 112 a/nebo národních tísňových číslech, z toho 37% pouze o 112, 7% o 112 i NTČ, 8% pouze o NTČ (EU celkem 30%, 16% 112, 5% 112+NTČ, 9% NTČ);

Při volání v tísni jmenovalo jako možné číslo 112 celkem 45% občanů ČR, některé z národních čísel 72% občanů ČR;

• 58% občanů ČR (nejvíce v EU) uvedlo linku 112 jako tísňovou linu, kterou by volali při cestě v zahraničí (průměr EU 24%);

Jakoukoliv tísňovou linku volalo v posledních 5 letech 24% občanů ČR (průměr EU 25%), přičemž poslední volání proběhlo u 21% na linku 112 a 74% na národní číslo (zbylých 5% respondentů udalo jiné číslo, nebo volalo v zahraničí). Průměr v EU (bez zemí, kde je 112 hlavní nebo jedinou linkou) je 28%;

• V 68% volání (5. místo v EU) použili respondenti z ČR k volání na tísňovou linku mobilní telefon (průměr EU 45%);

• V 95% volání neměli volající v ČR žádné potíže s dovoláním (průměr EU 93%);

• Zajímavé je, že při volání v cizině udali respondenti (z celé EU) jazykové potíže v 29% volání, a to téměř shodně jak při volání na linku 112, tak na národní čísla;

Na základě tísňového volání se v ČR na místo dostavila příslušná služba v 83% (EU 83%), v 8% dostal volající radu (EU 6%), ve 2% mělo být vozidlo vysláno, ale nedošlo ke kontaktu s postiženým/potřebným (EU 2%) a ve 4% byl volající informován, že nejde o tísňovou situaci (EU 2%).


Pozn.: údaje se týkají všech tísňových volání, nikoliv jen volání se zdravotnickou tématikou, plný text zprávy ZDE (formát pdf).

Zdroj: Gallup Flash Eurobarometer No 262 - The European Emergency Number 112, online na http://ec.europa.eu ______________________  (c) dr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz ______________________