Jak vyhrát Rejvíz

aneb PNP krok za krokem

aktualizace 10.05.2009

Pro soutěžící na Záchraně 2008 v Modre připravil Vili Dobiáš jednoduchý a stručný přehled několika základních kroků při péči o pacienty, určených hlavně pro posádky RZP. Jeho text jsem si dovolil trochu modifikovat, snad ne na úkor srozumitelnosti. Snad se třeba bude někomu hodit - a třeba nejen na Rejvízu :-)

1. Udělej si přehled o celkové situaci: zvaž situaci, bezpečnost, aktivuj IZS, pokud je to potřeba.

2. Co se přesně stalo? Zjisti „anamnézu události“ – co, kdy, kde jak a proč se stalo.

3. Víc postižených? Proveď rychlé třídění a stanov si pořadí ošetřování – významné tepenné krvácení, apnoe, asystolie, bezvědomí, šokové stavy, ostatní.

4. Prvotní vyšetření: proveď prvotní vyšetření postiženého (vědomí podle AVPU *), dýchání, oběh, krvácení)

5. Život zachraňující výkony: vyřeš problémy zjištěné při prvotním vyšetření (dýchací cesty, dýchání, zástava krvácení, resuscitace).

5. Druhotné vyšetření
        a. Anamnéza (choroby, léky, alergie)
        b. Vyšetření „od hlavy k patě“ včetně vitálních funkcí, glykemie, EKG, neurologie)

6. Prioritní výkony po zajištění vitáních funkcí:
        a. Stabilizace a imobilizace páteře (límec, marace)
        b. Protišoková opatření (všetně zajištění tepla!!)
        c. Účinné polohování (polosed x stabilizovaná poloha x protišková poloha x úlevová poloha x podložení pravého bohu u těhotných).

7. Zásady dalšího postupu: Ošetřování a léčba musí probíhat souběžně s upřesňující diagnostikou. Vyproštění, polohování, fixace, pokud možno souběžně zajištění vstupů, analgezie, event. anestezie a intubace, chlazení popálenin, ošetření ran. S postiženým manipuluj bez imobilizace jen tehdy, pokud je to bezprostředně nutné pro záchranu života (nedýchá, hrozící nebezpečí).

8. Stav po ošetření: proveď kontrolu vitálních funkcí – nedošlo během nebo po ošetření ke změně?

9. Buď vždy o krok napřed: mysli vždy o krok dopředu (Pícháš zílu? Připrav si infuzi! Vyprošťješ? Připrav si vakuovku. Potřebuje pacient specializovanou péči? Informuj dispečink včas! apod.)

10. Při diagnostických rozpacích je nutné postupovat tak, jako by šlo o závažnější stav (odvaha riskovat pacientův život je špatný způsob, jak projevit odvahu!).

11. Za všech okolností zachovej eticky přijatelný postup. Přistupuj k postiženému tak, jak bys na jeho místě ležel sám. Nechovej se přezíravě, nezlehčuj jeho problémy - kromě toho, že je to neprofesionální, se to může může se sakra nevyplatit, když se spleteš v diagnóze. Komunikuj s postiženým – říkej mu co se stalo, co se děje a co se bude dít. Zbytečně se nedotýkej bolavých míst, nemanipuluj se zlomeninami, nepřekračuj ho. Pozor na „otloukání“ při transportu! Postupuj s rozmyslem, klidně a plynule, ne zbrkle, hr-hr. Jen na okraj – figurant na každé úloze Rejvízu má k dipozici 100 bodů, rozdíly mezi nejlepšími v celkovém pořadí bývají nejvýše desítky bodů!

12. V nemocnici: při předání pacienta v nemocnici postupuj systematicky a předávej kompletní údaje (mechanizmus úrazu/anamnéza, příznaky, léčba, reakce na léčbu léčby)

* AVPU = stupnice poruch vědomí: Alert, Verbal responsive, Pain responsive, Unresponsive

Podle: Dobiáš V. Základné zásady urgentnej starostlivosti aneb Jak vyhrát Záchranu, Modra 2008
 

 ______________________  (c) dr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz ______________________