Kolik stojí záchranná služba - aktualizováno 2016

aktualizace 05.05.2016

Kolik stála záchranná služba v roce 2015
 
Průměrné náklady na ošetření jednoho pacienta v ZZS v ČR byly v roce 2015 5.908 Kč (nejnižší v Praze – 3.423, nejvíce v PLK – 9.809);
Náklady na ZZS, přepočtené na jednoho obyvatele, byly za celou ČR 531 Kč (nejnižší v Praze – 335, nejvyšší v KVK – 835 Kč);
Náklady na ZZS přepočtené na průměrný počet kmenových zaměstnanců v odbornosti 709 byly za celou ČR 994 Kč (nejnižší v LBK – 862 Kč, nejvyšší v Praze – 1.255 Kč);
Podíl platby zdravotních pojišťoven na celkových nákladech byl  za celou ČR 41.5% (nejvíce v KVK – 46.4%, nejméně v MSK – 36.9%, Praha – 45.4%)
Průměrné náklady na ošetření jednoho pacienta v LVS byly v roce 2015 cca 120.000 Kč.
 
 
Zatížení záchranné služby v roce 2015
 
Počet pacientů ošetřených ZZS vztažený k počtu obyvatel:  v celé ČR bylo v průměru 90 ošetřených ZZS na  1.000 obyvatel (nejméně v KHK - 70, nejvíce v LBK - 145)
Počet výjezdů s lékařem (RV nebo RLP) vztažený k počtu obyvatel: v celé ČR bylo v průměru 28 výjezdů RLP/RV na 1.000 obyvatel (nejméně v Praze - 9, nejvíce v LBK - 43)
Počet pacientů vztažený k počtu kmenových zaměstnanců ZZS (709):  v celé ČR ošetřily ZZS v průměru 168 pacientů na 1 kmenového zaměstnance ZZS (nejvíce v Praze – 367, nejméně v PLK – 106).

Tabulka s vybranými daty

 

Kolik stála záchranná služba v roce 2011

Tu a tam se v různých diskuzích vyskytují zmínky o tom, kolik vlastně stojí výjezd záchranné služby. Diskutující většinou uvádějí ceny, které ta či ona záchranná služba účtuje nepojištěncům, a ta zase většinou vychází jen z přímých nákladů na daný výjezd, tj. nákladů na mzdy posádky, palivo a nějaké ty léky během daného výjezdu a pohybuje se mezi 1 – 3 tisíci Kč.

Problém je v tom, že tyhle náklady jsou je částí skutečné ceny výjezdů – do té je samozřejmě nutné zahrnout i náklady na „čekání na práci“, topení, odpisy, práci dispečinku a spoustu dalších položek, protože bez nich by zkrátka žádný výjezd nebyl. Jak na tom tedy jsme?

Asi nejlepší údaje poskytuje web Asociace záchranných služeb. Poslední kompletní data jsou k dispozici za rok 2011, takže i následující výpočty se váží výhradně k tomuto roku.

V roce 2011 stála záchranka v ČR (bez LZS) skoro 5 miliard korun (!!!), což není málo a přiznávám se, že mě to číslo docela zaskočilo. Záchranky v roce 2011 vyjely celkem na 851.000 výjezdů a cena jednoho výjezdu tak vychází v průměru na 5.745 Kč. Bez zajímavosti jistě není ani to, že z této částky pouze necelých 35% hradí zdravotní pojišťovny. Zbytek dotují jiné zdroje, tj. z naprosté většiny rozpočty jednotlivých krajů.

Rozdíly samozřejmě existují mezi jednotlivými kraji – je jasné, že Praha se svým kompaktním územím a relativně malým množstvím hodně vytížených posádek bude z tohoto hlediska ve výhodě proti plošně velkým krajům, kde největší peníze stojí nutnost udržovat v provozu posádky zajišťující pokrytí rozsáhlého území.
I tak jsou ale rozdíly nečekaně velké: nejlevněji tedy jezdili v roce 2011 podle očekávání Pražáci (v průměru 3.098 Kč), naopak nejdražší cena za výjezd vychází na Karlovarsku (9.830 Kč). Cena za výjezd v ostatních krajích se pohybuje v celé škále, ohraničené těmito mezními hodnotami, takže rozdíly v řádu desítek procent vzájemně mezi kraji nejsou výjimkou.

Dále je potřeba vzít v úvahu, že ne každý výjezd znamená ošetření pacienta a naopak - např. v RV systému se na ošetření jednoho pacienta podílejí dvě posádky, a tudíž jde o dva výjezdy. Zajímavá je tedy i cena za ošetření jednoho pacienta, která se může od ceny za výjezd dost lišit. I zde jsou nicméně nejlevnější v Praze (3.888 Kč), na druhé straně škály se však tentokrát „o prsa“ prosadil Plzeňský kraj s cenou 9.681 Kč za ošetření pacienta.

A ještě poslední číslo – jaké jsou náklady na zajištění záchranné služby na jednoho obyvatele? V celé České republice stála v roce 2011 každého obyvatele záchranka v průměru 463 Kč, přičemž nejnižší cena byla opět v Praze (297 Kč), nejvyšší v Karlovarském kraji (686 Kč).

Veškeré údaje v tomto článku nezahrnují provoz Letecké záchranné služby (resp. zahrnují pouze náklady na zdravotnickou část posádek, provozovaných záchrankami). Přes různé mediální přestřelky nejsou spolehlivé údaje z řady důvodů k dispozici ani u státních, ani u nestátních provozovatelů. Kvalifikované (a střízlivé) odhady hovoří o částkách kolem 650 milionů korun ročně, přičemž vrtulníkem se „svezlo“ 5.809 pacientů. Pokud by tomu tak bylo, náklady na provoz LZS by v roce 2011 představovaly cca 12% nákladů na zajištění veškerého provozu záchranné služby. Tyto náklady byly vynaloženy ve prospěch pouhopouhých 0,72% ze všech pacientů, ošetřovaných záchrannou službou a jeden "letecký" pacient by tak v průměru vyšel cca na 111.000 Kč.

Na závěr se ještě sluší zdůraznit, že uvedené výpočty jsou prováděny "ex post", tj. vycházejí z toho, co se již událo. Pokud jsou např. náklady na průměrný výjezd necelých 6 tisíc Kč, v žádném případě to neznamená, že pokud by k tomuto výjezdu nedošlo, systém by 6 tisíc ušetřil. Naprosto převažující podíl mají totiž tzv. fixní náklady, tj. "rozpočítané" výdaje, které je nutné zaplatit bez ohledu na to, zda záchranka někam vyjede, nebo nevyjede. Ba naopak - díky tomu, že pouze během výjezdu je práce záchranářů placená pojišťovnou, ekonomická stránka věci naopak motivuje záchranné služby ke generování činnosti, v podstatě "za jakoukoliv cenu" a bez ohledu na odborné opodstatnění.

Vybrané údaje "vycucané" z tabulek AZZS ČR a ÚZIS najdete ZDE (formát PDF).

Zdroje dat: www.azzs.cz, www.urgmed.cz

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz

 

______________________  (c) dr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz ______________________