PODRAZ

úloha ze soutěže dispečerek na Rallye Rejvíz 2007

KROK 1 - ÚVOD

Vytiskněte si tuto stránku a podrobně se seznamte s

a) územím, na kterém se úloha odehrává
b) silami a prostředky záchranné služby
c) zdravotnickými zařízeními
d) pravidly

Máte na to neomezené množství času. 


Legenda:

Jste dispečerkou – dispečerem záchranné služby odpovídající za provoz ZZS na území zobrazeném na mapě. 

Pro řešení úlohy máte k dispozici tyto síly a prostředky:

1x posádka RLP a 2x posádka RZP v Hradišti
1x posádka RLP v Brodě
1x posádka RZP v Dvorcích
1x LZS v centru

Informace o zdravotnických zařízeních:

Hradiště je dobře vybavená okresní nemocnice (4 zákl. obory, ARO, traumatologie atd.). 

Traumacentrum a kardiocentrum je v nemocnici v Centru (mimo mapu, cesta a doba jízdy viz mapa), kde také sídlí LZS.

Mapa území:

Zobrazuje sídla, silniční síť aktuální rozložení výjezdových skupin. Čísla uvedená na mapě u jednotlivých silničních úseků znamenají časy jízdy tímto úsekem a zahrunují i všechny ztrátové časy (např. čas nutný pro aktivaci skupiny apod.) Celkový čas odezvy záchranné služby (reakční čas) tedy vzniká součtem těchto časů na všech úsecích, jimiž posádka projede. U dolního okraje mapy jsou naznačená zóny časové dostupnosti LZS – tyto časy již vedle času letu zahrnují i další ztráty - čas nutný pro aktivaci vrtulníku, vypnutí, manipulaci s pacientem apod. Čas letu je stejný tam i zpět, pokud je cílem zdravotnické zařízení v Centru.

Úkol

- Úkolem je reagovat na všechny dále uvedené události tak, aby výjezdové skupiny byly „ve správný čas na správném místě“ - systém poskytl z organizačního hlediska co nejlepší péči všem pacientům. Součástí řešení je i rozhodnutí o směrování pacienta (kdo a kam jej bude transportovat).
- Informace o událostech lze považovat za spolehlivé, vypovídající o aktuálním stavu pacientů a podstatě událostí. 
- Při úvaze o kompetencích výjezdových skupin RZP vycházejte z doporučeného postupu spol.UM a MK resp. z vyhl. 424/2004.
- Neuvažujte případné lokální pokyny či zvyklosti svého pracoviště, platby pojišťoven apod., snažte se zajistit řešení optimální z odborného pohledu.
- Jedna výjezdová skupina může současně ošetřovat jen jednoho pacienta. Do každé sanity se vejde jen jeden pacient.
- Doba ošetření na místě je 15 minut u všech událostí (ale na ošetření jednoho pacienta se může podílet i více výjezdových skupin)
- Doba předání pacienta v nemocnici je 15 minut u všech událostí, pak je výjezdová skupiny volná pro případný další zásah.
- Ke všem událostem je dobrý příjezd po zemi a je tam rovněž možné přistát vrtulníkem LZS.
- Předávání pacienta mezi posádkami nepředstavuje žádnou další časovou ztrátu.

Hodnocení:

U těch pacientů, kde je to z hlediska kompetencí nutných k poskytnutí lege artis péče nezbytné, by měl být přítomna posádka RLP. U těch pacientů, kde hraje významnou roli čas, by měla být odezva co nejkratší a ti pacienti, u kterých je významné směrování do specializovaného centra, by měli být do tohoto centra transportováni, a to samozřejmě v co nejkratším čase. 

Nyní nespěchejte, přečtěte si zadání třeba i několikrát, důkladně se seznamte se svěřeným územím, máte na to neomezené množství času. Naopak pro vlastní řešení úlohy bude mít čas význam - čím rychleji řešení najdete, tím lépe. 

Je všechno jasné??? Pak si připravte tužku, papír a stopky a můžete odkrýt zadání úlohy!

(c) Ondřej Franěk, Petra Sukupová a Marek Uhlíř