Motto: přiznání je polehčující okolnost, ale významným způsobem komplikuje obhajobu...

Zákony

374 / 2011 O zdravotnické záchranné službě
372 / 2011 O zdravotních službách
262 / 2006 Zákoník práce (link na server BusinessCenter.cz)
101 / 2000 O ochraně osobních údajů (link na server ÚOOÚ)
127 / 2005 Zákon o elektronických komunikacích (link na portál veřejné správy ČR)
239 / 2000 O IZS
240 / 2000 O krizovém řízení
241 / 2000 O hospodářských opatřeních pro krizové stavy
  Občanský zákoník (link na server Center.cz)
96 / 2004 O podmínkách k získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání

Vyhlášky

296 / 2012 O požadavcích na vybavení dopravních prostředků ZZS
240 / 2012 O provedení Zákona o ZZS (374 / 2011Sb.)
101 / 2012 O hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče
100 / 2012 O podrobnostech traumatologického plánu
99 / 2012 O požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
98 / 2012 O zdravotnické dokumentaci
92/ 2012 O věcném a technickém vybavení zdravotnických zařízení (výtah kapitol týkajících se ZZS)
55 / 2011 O činnostech zdravotnických pracovníků
434 / 1992 O zdravotnické záchranné službě (PLATILA DO 31.3.2012)
328 / 2001 O některých podrobnostech zabezpečení IZS