MUDr. Ondřej Franěk - Soudní znalec v oboru Urgentní medicína

 

CO MOHU NABÍDNOUT

* Zpracování kvalitních znaleckých posudků a odborných stanovisek z oboru urgentní medicína (tj. zejména posudků vztahujících se k činnosti záchranné služby či urgentního příjmu nemocnice).

Vysokou odbornost - posudky zpracované v souladu s aktuálními doporučeními, se zahrnutím posledních dostupných výsledků odborných studií, ale i s detailní znalostí reálií fungování záchranných služeb a nemocnic.
 
 * Rychlost, pružnost, operativnost
 
* Odborné konzultace, prvotní vyjádření a rychlou pomoc v případě aktuálně hrozícího odborného problému.
 
* Zkušenosti s průběhem řešení případných sporů a stížností, včetně účasti u soudu
 
 
 
CO NEMOHU NABÍDNOUT
 

* Zkreslené, tendenční a účelově zaměřené posudky.

 

Kontakt

dr. Ondřej Franěk, Na Větrníku 65, 162 00 Praha 6

tel. 777 226 120

mail: ondrej.franek ->> email.cz